۱۴۰۱ چهارشنبه ۶ مهر
حضور بر بالین بیمار در طرح شهید حاج قاسم سلیمانی
حوزه بهداشت، خط مقدم گام چهارم مقابله با کرونا
جلوه های ایثار در روستای قنات ملک
گزارش اجرای طرح شهید حاج قاسم سلیمانی در کرمان
حضور، مشاوره و تست رایگان کرونا درب منزل در شهر کرمان
نامه ای به سردار
عملکرد استان کرمان در طرح حاج قاسم
دستاوردهای طرح حاج قاسم