۱۴۰۱ چهارشنبه ۶ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ دوشنبه ۸ دي   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ چهارشنبه ۱ بهمن   
برنامه راهبردی محله محور
برنامه بسیج محله محور
دستورالعمل اجرای طرح حاج قاسم سلیمانی ورژن
جزوه آموزشی عکاسی با موبایل
پیوست رسانه ای طرح شهید حاج قاسم سلیمانی