۱۴۰۱ چهارشنبه ۶ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ شنبه ۹ اسفند  

مدیریت و کنترل اپیدمی کرونا در شهرستان کوهبنان با مشارکت 23 تیم

23 تیم شامل 10 تیم مراقبتی، 10تیم حمایتی و 3تیم نظارتی در شهرستان کوهبنان در طرح شهید حاج قاسم سلیمانی(مدیریت و کنترل اپیدمی کرونا به شیوه محله محور و خانواده محور) فعالیت دارند.
 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، آنچه می بینید گوشه ای از تلاش های این تیم هاست که از نگاه دوربین به ثبت رسیده است.

 

 

 

 
a1
a1
a2
a2
a3
a3
a4
a4
a5
a5
a6
a6
a7
a7
a8
a8
a9
a9
b1
b1
b2
b2
b3
b3
b4
b4
b5
b5
b6
b6
b7
b7
b8
b8
b9
b9
c1
c1
c2
c2
c3
c3
c4
c4
c5
c5
c6
c6
c7
c7
c8