۱۴۰۱ چهارشنبه ۶ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ سه شنبه ۲۸ بهمن  

همراه با تیم های محله محور طرح شهید حاج قاسم سلیمانی در شهرستان شهربابک

مستند سازان روابط عمومی، این بار به شهرستان شهربابک سفر کردند و طرح شهید حاج قاسم سلیمانی( طرح مدیریت و کنترل اپیدمی کرونا به شیوه محله محور و خانواده محور) را در این شهرستان به تصویر کشیدند.
 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، 52 تیم شامل 36 تیم مراقبتی، 9 تیم نظارتی و 7 تیم حمایتی در شهرستان شهربابک در طرح شهید حاج قاسم سلیمانی فعالیت می کنند.

 

 

 

 

 
a1 copy
a1 copy
a2 copy
a2 copy
a3 copy
a3 copy
a4 copy
a4 copy
a5 copy
a5 copy
a6 copy
a6 copy
a7 copy
a7 copy
a8 copy
a8 copy
a9 copy
a9 copy
b copy
b copy
b1 copy
b1 copy
b2 copy
b2 copy
b3 copy
b3 copy
b4 copy
b4 copy
b5 copy
b5 copy
b6 copy
b6 copy
b7 copy
b7 copy
b8 copy
b8 copy
b9 copy
b9 copy
c1 copy
c1 copy
c2 copy
c2 copy
c3 copy
c3 copy
c4 copy
c4 copy
c5 copy
c5 copy
c6 copy
c6 copy
c7 copy
c7 copy
c8 copy
c8 copy
c9 copy
c9 copy
d1 copy
d1 copy
d2 copy
d2 copy
d3 copy
d3 copy
d4 copy
d4 copy
d5 copy
d5 copy
d6 copy
d6 copy
d7 copy
d7 copy
d8 copy
d8 copy
d9 copy
d9 copy
e1 copy
e1 copy
e2 copy
e2 copy
e3 copy
e3 copy
e4 copy
e4 copy
e5 copy
e5 copy
e6 copy
e6 copy
e7 copy
e7 copy
 
 
بازدید از صفحه اولنسخه چاپیارسال به دوستانثبت نظر جدید
اشتراک