۱۴۰۱ چهارشنبه ۶ مهر
طرح حاج قاسم از دوربین معاونت بهداشتی
شهرستان ارزوئیه
شهرستان بافت
شهرستان بردسیر
شهرستان رابر
شهرستان راور
شهرستان زرند
شهرستان شهربابک
شهرستان کرمان
شهرستان کوهبنان