۱۴۰۱ چهارشنبه ۶ مهر
جوپار، ماهان، محی آباد
شهرستان کرمان (چشمه گز و اختیارآباد)
شهرستان کوهبنان
شهرستان راور
شهرستان شهربابک
شهرستان ارزوئیه
شهرستان رابر
شهرستان بافت
شهرستان کرمان (راین و گلباف)
شهرستان کرمان (حاشیه شهر)
شهرستان کرمان (شهداد)
شهرستان زرند
شهرستان بردسیر